how to develop own website

Školení řidičů a kondiční jízdy

Základní informace o školení:

Profesní školení řidičů se týká těch řidičů, kteří řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E nebo podskupiny C1, C1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné.

Školení se dělí na:
Vstupní školení

Školení může mít rozsah 140 nebo 280 hodin v závislosti na věku řidiče a skupině řidičského oprávnění. Školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidičů. Po absolvování vstupního školení a zkoušky řidič obdrží "Průkaz profesní způsobilosti řidiče". Školení se provádí zvlášť pro osobní dopravu a pro nákladní dopravu.

Zvláštní kategorií školení s výrazně menším rozsahem je školení pro držitele průkazu profesní způsobilosti řidiče na osobní dopravu, který se chce školit pro dopravu nákladní a naopak.

Pravidelné školení

Pravidelné školení je prohloubení znalostí získaných při vstupním školení. Pravidelné školení se provádí formou výuky. Řidič je povinen se zúčastnit pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu.

Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin.

Informace o cenách profesního školení na dotaz.

Tzv. "referentské školení" je školení těch řidičů, kteří při výkonu práce řídí motorová vozidla a nespadají přitom do režimu "Profesního školení".

Povinnost zúčastnit se školení řidičů a ověření jejich znalostí vyplývající ze Zákoníku práce (zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů), se týká všech zaměstnanců, kteří fyzicky řídí v souvislosti s výkonem práce motorové vozidlo.

V praxi se jedná například i o zaměstnance, který řídí vozidlo na služební cestě bez ohledu na to, zda se bude jednat o řízení vozidla služebního nebo soukromého, ale například i o zaměstnance, který bude při výkonu pracovní činnosti řídit vozidlo na účelové komunikaci v uzavřeném prostoru nebo objektu.

Zákoník práce v § 103 odst. 2 ukládá zaměstnavateli povinnost "zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování".

Informace o cenách referentského školení na dotaz.

Kondiční jízda je praktický výcvik v řízení vozidla pro řidiče, který již má řidičský průkaz. Podle konkrétního požadavku zákazníka můžeme nabídnout individuální schéma výcviku v závislosti na jeho účelu například pro řidiče, kteří:

- delší dobu neřídili motorové vozidlo a chtějí znovu získat jistotu za volantem
- pravidelně neřídí a chtějí si řidičské dovednosti uchovat
- se chtějí zdokonalit v řízení
- chtějí naučit průjezd konkrétní trasou

Nabízíme Vám:

- zdokonalení Vašich řidičských schopností
- jízdy ve městě i mimo město
- jízdy za snížené viditelnosti

Ceny kondiční jízdy pro držitele řidičského oprávnění naleznete v ceníku 

Addresa

Bc. Jan Bajgar
Lesní Stezka 1968/2
466 01 Jablonec nad Nisou
IC: 86740792

Provozovny 

Městská sportovní hala
U Přehrady 4747/20
466 02 Jablonec nad Nisou

TANVALD
Velké Hamry 694
468 45 Velké Hamry

Kontakt

Email: as.bajgar@seznam.cz
Phone: +420 734 315 501