Řidičský průkaz pro skupinu "C"

Co smíte řídit

Motorová vozidla s výjimkou traktorů, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg.

Jak se přihlásíte do kurzu

1. Stáhněte si žádost o přijetí do kurzu a formulář pro lékaře.
2. Vyplňte žádost o přijetí do kurzu a formulář pro lékařskou prohlídku. Pište prosím tiskacím písmem.
3. Oba vyplněné formuláře přineste do autoškoly. Zde Vám naplánujeme Váš výcvik.


formuláře si můžete stáhnout zde 

Kdy můžete začít

Teoretickou výuku i praktický výcvik začnete zpravidla do týdne od podání přihlášky.
Přihlásit do kurzu se můžete již 18 měsíců před dovršením požadovaného věku. 

Jak zaplatíte za kurz

Naše kurzy je možné zaplatit Hotově nebo převodem

Teorie dle individuálního studijního plánu

- 3 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
-  3 hodiny: výuka o ovládání a údržbě vozidla
-  3 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
-  1 hodina: výuku zdravotnické přípravy
-  1 hodina: opakování a přezkoušení 

Praxe 

-  18 hodin: výcvik v řízení vozidla
-  4 hodiny: výcvik praktické údržby
-  4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Podmínky pro získání řidičského průkazu


- věk 21 let (18 let za podmínek níže uvedených)
- platná lékařská prohlídka
- žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny B
- obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců
- nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů,
- nesmí mít řidičský průkaz z jiného členského státu EU 

Řidičské oprávnění pro skupinu C lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18 let, přičemž obecní úřad obce s rozšířenou působností omezí řidičské oprávnění do dosažení věku 21 let pouze k řízení vozidel:


a) Ministerstva vnitra používaných policií
b) Vězeňské služby České republiky
c) ozbrojených sil České republiky
d) obecní policie
e) Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany
f) celních orgánů
g) při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou

Řidičské oprávnění pro skupiny C lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18 let. Toto řidičské oprávnění opravňuje do dosažení věku 21 let jeho držitele k řízení:

a) v rámci vstupního školení podle zvláštního právního předpisu
b) pokud je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil se vstupnímu školení podle zvláštního právního předpisu v rozšířeném rozsahu 


Uvedená cena je konečná, zahrnuje kompletní výuku a výcvik včetně závěrečné zkoušky (nezahrnuje správní poplatky magistrátu) a zákonem stanovenou DPH, přihlašovací formulář si můžete stáhnout zde 

Ceny pro skupinu "C"

Kurz Cena
Czákladní kurz19.900 Kč
Ceny oststních kurzů a služeb naleznete v ceníku 

Kurzy
Základní kurzy C, CE

Školení
profesní a referentské

Kondiční jízdy
Zdokonalení pro řidiče B,C,CE

Vstupní školení

Průkaz profesní způsobilosti řidiče
Školení může mít rozsah 140 nebo 280 hodin.
Školení se provádí formou výuky a výcviku.
Po absolvování vstupního školení a zkoušky řidič obdrží "Průkaz profesní způsobilosti řidiče".

Pravidelné školení

Prohloubení znalostí získaných
Pravidelné školení je prohloubení znalostí získaných při vstupním školení.
Pravidelné školení se provádí formou výuky

Referentské školení

je školení těch řidičů, kteří při výkonu práce řídí motorová vozidla
školení řidičů, kteří při výkonu práce řídí motorová vozidla a nespadají do "Profesního školení".
Povinnost zúčastnit se školení řidičů a ověření jejich znalostí vyplývající ze Zákoníku práce.

Addresa 

Bc. Jan Bajgar
Lesní Stezka 1968/2
466 01 Jablonec nad Nisou
IC: 86740792


Kontakt

Email: as.bajgar@seznam.cz 
Phone: +420 734 315 501

Provozovny

Provozovna autoškoly:

Městská sportovní hala
U Přehrady 4747/20
466 02 Jablonec nad Nisou

TANVALD
Velké Hamry 694
468 45 Velké Hamry


Učitel 

Bc. Jan Bajgar
Řidič skupin A,B,C,D,T, BE,CE,DE
Učitel od roku 2000 - skupiny A,B,C,T,BE,CE

© Copyright 2020 mojeprezentace.cz - All Rights Reserved  KPSYSTEM s.r.o.